Afstuderen bij Drukwerkdeal.nl

Nadat ik afgelopen semester Entrepreneurship heb afgesloten met een voldoende ben ik op 6 Februari gestart met mijn afstudeeropdracht bij Drukwerkdeal.nl.

Drukwerkdeal.nl is een bedrijf wat zich richt op het verkopen van drukwerk. Dit doen zij doormiddel van een webshop. De opdrachten die daarop binnenkomen sturen zij daarna door naar drukkers elders. Waar Drukwerkdeal.nl zich voornamelijk op focust is het binnenhalen van orders, de website daarvoor optimaliseren en een groot stuk klantenservice en marketing.

Ik vind het zelf een top bedrijf! Leuk, jong en fris zo kun je Drukwerkdeal.nl ook omschrijven. Gezellig en op een gelijk niveau omgaan met collega’s het is echt leuk om hier te werken.

Mijn opdracht

Voor het afstuderen werkt men aan een afstudeeropdracht. Mijn opdracht luidt “De one page selector verbeteren van Drukwerkdeal.nl”.

Nu vraag je, je natuurlijk af “Wat is een one page selector?”.
De one page selector is het selectieproces waarin de klanten van Drukwerkdeal.nl de opties voor een bepaald product selecteren. Neem bijvoorbeeld de visitekaartjes op www.drukwerkdeal.nl/nl/producten/huisstijl/visitekaartje bij zo’n product krijgt de klant verschillende keuzes om te maken. Dit zijn het formaat, materiaal, gewicht, etcetera. Al deze keuzes moeten gemaakt worden om uiteindelijk het kaartje te bestellen.

Mijn opdracht is om dit selectieproces aan te pakken en er iets beters van de maken. Ik ben zelf vrij in hoe ik dat wil gaan aanpakken.

Mijn aanpak

In wil doormiddel van onderzoek doen, het maken van een proof of concept en uiteindelijk het maken van een eindverslag met daarin ook een aanbeveling voor Drukwerkdeal.nl deze opdracht tot een goed einde maken.

Onderzoek

Het onderzoek zal zich grotendeels richten op het naar boven brengen van de verbeterpunten van de one page selector. Dit wil ik onderzoeken doormiddel van interviews met afgevaardigden van de verschillende afdelingen van Drukwerkdeal.nl, het lezen en verwerken van onderzoeken die al gedaan zijn en het doen van klantonderzoeken. Ik hoop op deze manier zo veel mogelijk verbeterpunten te vergaren. Uiteindelijk zal in het onderzoeksrapport een conclusie gemaakt worden welke punten aangepakt gaan worden en waarom

Proof of concept

Na het bepalen van welke punten er aangepakt moeten worden zal er begonnen worden met het maken van een proof of concept. Dit wordt, om het afstuderen te kunnen behalen op de HBO-competenties ontwerpen en realiseren, geprogrammeerd en er worden in ieder geval een functioneel en technische ontwerp voor gemaakt.

In welke programmeertaal dit gemaakt zal worden en hoe dit er uit komt te zien wordt later duidelijk

Eindverslag

Als laatste zal ik het eindverslag maken. Hierin verwerk ik alle benodigde delen die ik naar school moet opleveren. Tevens zal ik in dit verslag een aanbeveling doen naar Drukwerkdeal.nl wat er verbeterd kan worden aan de one page selector. Hierbij zal ik ook de punten noemen die ik niet in het proof of concept heb opgenomen maar wel goed zijn om te verbeteren.

Hoe ver ik nu ben

Ik heb de interviews met de afgevaardigden van de afdelingen en de klantonderzoeken achter de rug en ben dat nu allemaal aan het verwerken in het onderzoeksrapport. Ik wil binnenkort gaan beginnen aan het proof of concept.

En na het afstuderen?

Na het afstuderen weet ik nog niet precies wat ik wil gaan doen. Ik zit er voor nu nog aan te denken om even een jaar niets vast te doen. Dit om mezelf tijd te geven de projecten die ik op dit moment heb lopen af te ronden.

Maar misschien komt er wel wat leuks op mijn pad 😉

 

Benieuwd hoe het mij vergaat op dit moment? Stuur me gerust een berichtje.

Update over Entrepreneurship

Dit schooljaar ben ik in september begonnen met semester Entrepreneurship en in januari heb ik dat semester weer afgesloten.

De opdracht


Tijdens het semester mocht ik met 2 andere studenten een eigen bedrijf starten. Voor een eigen bedrijf heb je natuurlijk een aantal standaard documenten die gemaakt moeten worden zoals een financieel plan & marketing plan.
Het bedrijfsidee wat wij uiteindelijke hebben gekozen hebben we de naam ClearSubs gegeven.

ClearSubs

Be clear, get subs, use ClearSubs. Dat was de slogan die we aan het eind van het semester hebben neergezet. Als je ons product zou gebruiken zou je makkelijker aan je subsidie komen en is alles ook duidelijker.

Wat is ClearSubs?

ClearSubs is een website en een dienst waarmee bedrijven makkelijker subsidies kunnen aanvragen. Men vindt de subsidie via de website en kan dan ook gelijk de subsidie aanvragen en de documenten uploaden die ervoor nodig zijn.
Door gebruik te maken van Machine Learning wilde wij dit proces sneller maken. Daarnaast zouden de bedrijven die een abonnement nemen ook updates krijgen over de subsidies die beschikbaar zijn gekomen voor hen.

Wij wilde met dit product ons richten op de kleinere bedrijven. Dit omdat zij geen geld hebben voor subsidieadviseurs maar wel geld kunnen gebruiken voor het ontwikkelen van hun mooie bedrijven.

Mijn bijdrage

Ik ben tijdens het semester druk bezig geweest met het uitzoeken hoe Machine Learning werkt dit doormiddel van tutorials maken en veel lezen.
Daarnaast heb ik samen met mijn groepsgenoten presentaties gegeven aan de andere groepen over de zaken die wij geleerd hebben en waar tegen aan liepen. Dit zodat de anderen hier ook van konden leren.
Om subsidieland duidelijk te krijgen zijn we in gesprek geweest met meerdere gemeentes en hebben hen gevraagd hoe het zit met de subsidies en waar deze meestal naar toe gaan. Dit was erg inspirerend.

Einde van het semester

Aan het einde van het semester heb ik besloten niet verder te gaan met het bedrijfsidee. Het was een mooi idee en het zou zeker de problemen voor de kleine ondernemers oplossen. Maar, omdat ik er zelf niet meer een markt voor zag heb ik besloten niet verder te gaan. Er is nog maar weinig aan subsidieoverschot over van gemeentes en andere partijen. Tevens heb ik tijdens het semester nog geen manier gevonden om gemakkelijk en automatisch de subsidies door te krijgen van de gemeentes.
Mijn groepsgenoten wilde het nog wel verder op gaan pakken.

Ik heb van dit semester wel geleerd dat een bedrijf opzetten nog niet zo makkelijk is. Ik heb verhalen meegekregen van andere groepen die al naar de Kamer van Koophandel zijn gegaan en welke problemen zij toen hebben ondervonden. Dit was heel interessant en leerzaam om mee te krijgen. Daarnaast met het maken van alle documentatie om dit semester heen heb ik ondervonden dat het wel aanpoten is om een bedrijf op te zetten. Nu kan ik de kennis die ik tijdens die semester heb opgedaan gebruiken bij het opzetten van mijn eigen bedrijf later.

Nadat we alles opgeleverd is heb ik uiteindelijk voor dit semester een nipte voldoende gekregen. Net genoeg om verder te kunnen.

Wat nu?

Wat mij nu nog te wachten staat is mijn afstudeerstage en nog een tweetal herkansingen die ik dit jaar nog ga behalen. Daarna zit mijn studie HBO-ICT erop.
Dit zijn de laatste loodjes.

Benieuwd hoe het me nu verder vergaat? Stuur me gerust een berichtje 😉

App Development update

Eind vorig schooljaar heb ik het semester App Development met een voldoende afgesloten.

Gedurende de periode van een half jaar hebben wij een app ontwikkeld voor Android, onderzoek gedaan voor het bouwen van een iOS app en hebben we een WordPress Website gemaakt die als back-end voor de app diende. Dit voor het kinderwijkplatform van Travers Welzijn.
Tijdens het ontwikkelen en het documenteren heb ik veel geleerd van het maken van mobiele apps in zowel Java voor Android en Swift voor iOS. Ik heb met veel plezier samengewerkt met de mensen van Travers Welzijn en de kinderen van het kinderwijkplatform.

Nadat voor ons het semester voor school over was zijn een andere student van Windesheim en ik nog bezig geweest om de laatste eindjes op te leveren aan Travers Welzijn en is alles naar het overgeheveld.
De app was daarmee nog niet volledig af. Dit lag aan tijd- en kennisgebrek aan onze kant.

Ik kijk terug op een leerzame periode waarin ik weer goede ervaringen heb opgedaan voor later.

Benieuwd hoe de app uiteindelijk is geworden? Zie hieronder een aantal screenshots.

Nieuw schooljaar en een nieuwe uitdaging

Na de zomervakantie ben ik weer verder gegaan op Windesheim. Dit schooljaar wordt mijn laatste jaar. Na dit jaar zal ik mijn bachelordiploma HBO-ICT behaald hebben en mag ik mezelf Bachelor of Science noemen. Maar nu eerst over het semester wat ik nu volg.

Nieuw semester, Entrepreneurship

Dit semester volg ik de minor Entrepreneurship. Tijdens deze minor start ik samen met 2 andere studenten een eigen onderneming en mag ik alle ervaringen opdoen bij het starten van een bedrijf.
Waaronder ook het maken van een Business Plan, het uitzoeken waar onze waarde propositie in ligt en het doen van marktonderzoek.
Op het moment zijn wij heel druk bezig met het onderzoeken van ons bedrijfsidee en het interviewen en bevragen van mensen met kennis.

Wij willen met ons bedrijfsidee de doolhof van alle subsidies die in Nederland worden verstrekt overzichtelijker gaan maken. Hoe we dat gaan doen en wie daar baat bij hebben is wat wij de komende weken gaan uitzoeken en mee gaan experimenteren. Wij hopen hiermee een sterk product en dienst in de markt te zetten waarbij het voor bedrijven in Nederland makkelijker wordt om subsidies te vinden en uiteindelijk ook verkrijgen.

Benieuwd naar hoe het gaat en of jij ons misschien kunt helpen. Laat het mij gerust weten door een mail te sturen op rick.vaarkamp@windesheim.nl

App development

TRAVERSWelzijn_logo_blok_RGB- dev
Een logo gemaakt door ons als herkenning voor onze groep

Dit semester ben ik bezig met de minor App Development. Tijdens deze minor werk je bij of voor een bedrijf als stagiair en maak je een native app voor dat bedrijf.

Ik mocht uiteindelijk voor het bedrijf Travers Welzijn aan de slag samen met nog 2 andere studenten. Voor Travers Welzijn mogen wij een app ontwikkelen voor de kinderwijkplatformen van de wijken van Zwolle.
Wat is nou een kinderwijkplatform vraag je, je nu natuurlijk af. Hierbij een uitleg van de website van Travers Welzijn:

Een kinderwijkplatform biedt kinderen de kans om actief betrokken te zijn bij de ontwikkelingen in hun leefomgeving. Basisscholen leveren leerlingen van groep 7 en 8 die hun school vertegenwoordigen. De kinderen komen maandelijks bij elkaar en bespreken thema’s die zij belangrijk vinden. Ze koppelen ideeën terug naar hun klasgenoten en stippelen zelf acties uit. Kinderwerkers van Travers Welzijn coachen de kinderen. De kinderen kunnen bij hun acties samenwerken met professionals zoals politie, scholen, de wijkmanager en buurtbewoners. Soms stapt het kinderwijkplatform ook naar de lokale politiek om de belangen van kinderen te behartigen. Klik hier voor het boekje Kinderplatform.
(bron: https://www.traverswelzijn.nl/diensten/kinderplatform/)

De app die wij aan het ontwikkelen zijn zal de kinderen van het kinderwijkplatform ondersteunen in het verkrijgen van informatie van andere leerlingen op hun school. Ook zal de app een inzicht bieden in wat de kinderen van het kinderwijkplatform op het moment mee bezig zijn. We bouwen deze app voor Android en de back-end is een WordPress website.

Rond 8 juni zullen wij de app lanceren en kan hij gebruikt worden door de basisschoolkinderen van Zwolle.

Benieuwd naar de voortgang? Stuur mij gerust een berichtje.

Concept & Creatie

MajorStudiosTransparent
Afgelopen 6 maanden ben ik samen met nog 5 anderen bezig geweest met het semester Concept & Creatie wat ze op Windesheim geven. Tijdens dit semester mocht ik een concept bedenken en uiteindelijk ontwikkelen. We werden hierin helemaal vrij gegeven. We konden dus bedenken wat we wilden.

We moesten honderd ideeën verzinnen. Uit die honderd ideeën moesten we twee ideeën kiezen en die uitwerken tot concepten. Die concepten moesten we presenteren voor een jury van investeerders en die mocht aangeven welk idee ze het beste vonden. Dat idee mochten wij gaan ontwikkelen. Tijdens het bedenken van de ideeën kwamen we op onze bedrijfsnaam Major Studios.

Wat wij uiteindelijk hebben ontwikkeld is een school platform voor basisschoolleerlingen. Op dit school platform kunnen leerlingen, nadat ze zijn ingelogd, op spelende wijze vragen beantwoorden en wordt dit opgeslagen op hun account.Leraren kunnen de voortgang van een leerling bewaken en kunnen opdrachten maken en uitwisselen tussen leraren van andere basisscholen. Er is dus ook een database beschikbaar van opdrachten.

In de 6 maanden die we hadden voor het project is het niet gelukt het tot een werkende live versie te realiseren. Maar….Wij als projectgroep willen er wel mee verder en hebben dus ook al samen een aantal keer overleg gehad om ermee door te gaan.

Als jij geïnteresseerd bent in de voortgang of als je nog vragen hebt stel ze gerust door me te bellen of een bericht te sturen.

Nieuw schooljaar

Logo_Windesheimgroot

 

 

Vorig schooljaar heb ik mijn stage met een voldoende afgerond en op het moment ben ik weer begonnen aan het Christelijk College Windesheim.
Aankomend semester volg ik de minor concept & creation. Waarbij in een groep een idee wordt verzonnen en dat daarna uitgewerkt wordt. Ik heb er veel zin in en ga meemaken wat er uit gaat komen.

Ik hou hou jullie op de hoogte!

Stage

arvi_logo

Op dit moment loop ik stage bij Arvi Product bv
Ik ben daar op dit moment samen met een mede-student bezig met een web development in opdracht van Arvi Product bv voor Cubic Colors bv.

Bij deze opdracht maken wij gebruik van verschillende technieken en systemen waaronder; Magento, PHP, SQL, UML en Scrum.

Ik zal nog tot het 16 juni bezig zijn met de Stage. Ben je benieuwd naar hoe het er op het moment voor staat, stuur me eens een berichtje op Facebook, Twitter of via de mail.

Rick Vaarkamp